Предимства

Защо все пак ваучер за храна?Защото е услуга, от която всички са доволни.

Компанията:

 • пълно данъчно и осигурително освобождаване
 • повишаване на авторитета и имиджа
 • спокойствие, че служителите й са осигурени със стоки от първа необходимост – целенасочено стимулиране на правилната употреба на трудовото възнаграждение

Служителите:

 • осигурени със стоки от първа необходимост;
 • оценка на постиженията им;
 • достъп до нов вид услуги;
 • възможност за избор между различни търговски обекти.

Търговските обекти:

 • допълнителни клиенти;
 • регулярни гарантирани приходи.

Държавата:

 • всички плащания се извършват по банков път, което е предпоставка за изключителна прозрачност на услугата и нейните обороти;
 • реализирана социална политика;