За нас

„Етап-Адресс” АД е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2004 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1150 / 04.11.04 г. на Министерство на финансите.

Дружеството работи активно за развиване на тази си дейност и е в състояние да Ви предостави професионално решение, коректно, лоялно и компетентно обслужване в сферата на управлението на социалните разходи.

На 05.01.2010 г. Етап - Адресс АД сертифицира дейността си като оператор на ваучери за храна по международния стандарт EN ISO 9001:2008.

Социалната услуга „ваучери за храна” дава възможност да мотивирате своите служители с модерно разплащателно средство, освободено от данъчно облагане. През 2009 г. този начин на разплащане е една от най-бързо налагащите се социални придобивки, поради факта, че сумите до 60 лв. на месец на работник или служител са освободени от облагане с данъци по ЗКПО, осигуровки и ДОД (изм. на ЗКПО, публ. ДВ бр. 106/12.12.2008 г.).

„Етап-Адресс” АД разполага с богата мрежа от търговски обекти, приемащи ваучерите за храна, която постоянно се разширява. Сключените от нас договори с доставчик /магазини/ в градовете, в които Вие имате служители, биха улеснили пазаруването и усвояването на ваучерите за храна от персонала на фирмата Ви. Готови сме да сключим договор с желан от Вас търговски обект, отговарящ на изискванията на Наредба №7.