Законодателство

ЗКПООсвобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна ...

Целият текст може да прочете тук »ЗДДФЛДоходи от трудови правоотношения ...

Целият текст може да прочете тук »


НАРЕДБА № 7НАРЕДБА № 7 от 09.07. 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Целият текст може да прочете
тук »


НАРЕДБА № 11Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда
за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Целият текст може да прочете тук »