Ваучери за храна

Една бързо налагаща се социална придобивка.

Отлична възможност да подпомогнете ежедневното хранене на служителите си. Лесен за употреба, ваучерът за храна е инструмент за мотивация на служителите.От 2009 г. средствата в размер до 60 лв. месечно, предоставяни на Вашите работници и служители под формата на ваучери за храна, не се облагат с данъци и осигуровки /ДВ, бр. 106, 12.12.2008г./.  • Икономия на средства: ползване на данъчни облекчения
  • Пряк икономически ефект: увеличаване производителността на труда
  • Удобно: отлична възможност за подпомагане ежедневното хранене на вашите служители отпада необходимостта от поддръжката на собствена кухня
  • Контрол: точна информация за раздадените ваучери
  • Модерно и сигурно разплащателно средство
  • Повишаване на покупателната способност на работниците и служителите
  • Готовност за адаптиране на системата към специфичните нужди на всеки един клиент
  • Мотивиране на служителите и създаване на по-добри взаимоотношения с работодателите, като им предлага удобно решение за правилно и редовно хранене
  • Гъвкавост: възможност на работодателя да отпуска различни суми на отделните служители в зависимост от предвидения бюджет. Вие определяте месечната стойност на ваучерите, честота на тяхното предоставяне и служителите, които следва да ги получават
  • Възможност за избор: ваучерът за храна се ползва за закупуване на храна и хранителни продукти в широка мрежа от магазини за хранителни стоки, супермаркети и заведения за обществено хранене на територията на цялата страна